Farsta Slott

Farsta Slott, år 1902

Uppfört som Farsta-Gustavsberg säteris
manbyggnad vid 1800-talets mitt.

Säteriet hade anlagts 1640 på Farsta bys marker.

Byggnaden eldhärjades vid rysshärjningarna
1719, återuppbyggdes på 1750-talet.

Gustavsbergs porslinsfabrik anlades på
säteriets marker 1825 varmed herrgården
blev ägarfamiljens bostad.

Åren 1894-95 lät brukspatron Wilhelm Odelberg
omgestalta herrgården till dagens slottslika
utseende. Arkitekt var Axel Lindgren.

Till miniatyrbilderna
© Canvio Algatan 1, 134 40 Gustavsberg Tel: 0768 717 675 E-post: mail(at)canvio.se Innehar F-skattbevis